Ru
 
Televizija Internetas Apie mus Kontaktai
   
 
 
Visagine
 
2012 11 20  Kaip tapti policijos rėmėju?

Kaip galite tapti policijos rėmėjais?Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas

LR policijos rėmėjų nuostatai

Policijos rėmėjas yra netarnaujantis policijoje ar Lietuvos kariuomenėje, įskaitant kario savanorio tarnybą, Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai padedantis policijai šio bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagrindinis policijos rėmėjų uždavinys yra padėti policijai įgyvendinti Policijos veiklos įstatyme nustatytus uždavinius.

Kur galite kreiptis jei norite tapti policijos rėmėju

Policijos komisariatas

Adresas

Atsakingas pareigūnas

Kontaktai

Utenos apskr. VPK Visagino PK

Veteranų g. 13, Visaginas, kab. Nr. 8

Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistas Vladas Vaitkevičius

8 (386) 71806 vladas.vaitkevicius@policija.lt

Utenos apskr. VPK Visagino m. PK

Veteranų g. 13, Visaginas, kab. Nr. 22

Viešosios policijos skyriaus viršininkas Andrius Abramavičius

8 (386) 71806 andrius.abramavicius@policija.ltPolicijos rėmėjai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:

1. reikalauti, kad asmenys laikytųsi viešosios tvarkos ir nepažeistų įstatymų;
2. kartu su policijos pareigūnais saugant viešąją tvarką, padėti jiems įstatymų nustatytais atvejais sulaikyti ir pristatyti teisės pažeidėją į policijos įstaigą;
3. kartu su policijos pareigūnais įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, kad būtų užkirstas kelias nusikaltimui ar sulaikytas nusikaltėlis, stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;
4. kartu su policijos pareigūnais stabdyti transporto priemones, kai:
4.1. vairuotojas pažeidžia kelių eismo taisyklių reikalavimus;
4.2. transporto priemonės techninė būklė ar krovinio pritvirtinimas neatitinka nustatytų reikalavimų;
4.3. važiavimo pobūdis kelia abejonių dėl vairuotojo sugebėjimo vairuoti transporto priemonę;
4.4. kyla įtarimas, kad vairuotojas pasišalinęs iš autoavarijos vietos;
4.5. kyla įtarimas, kad vairuotojas ar keleiviai dalyvavo padarant nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą;
4.6. reikia patikrinti vairuotojo ir transporto priemonės registracijos dokumentus ieškant pavogtų transporto priemonių;
4.7. reikia informuoti vairuotojus apie eismo sąlygų ypatybes ir pasikeitimus;
5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kartu su policijos pareigūnais panaudoti fizinę ar psichinę prievartą.

Policijos rėmėjų pareigos

Policijos rėmėjas privalo:

1. gavęs pranešimą apie daromą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą, pastebėjęs rengiamą ar daromą nusikaltimą ar kitokį teisės pažeidimą, imtis priemonių užkirsti tam kelią, nedelsiant pranešti policijai, organizuoti įvykio vietos apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai, nustatyti įvykio liudininkus, suteikti kitokią pagalbą policijos pareigūnams, tiriantiems nusikaltimo ar teisės pažeidimo aplinkybes;
2. suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą nukentėjusiems, bejėgiškos būklės asmenims;
3. imtis visų galimų priemonių asmens, valstybės, įmonių, įstaigų ir organizacijų turtui gelbėti stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ypatingų įvykių atvejais;
4. laikyti paslaptyje konfidencialią informaciją, gautą vykdant pavestas funkcijas;
5 vykdant pavestas užduotis, prisistatyti, nešioti nustatyto pavyzdžio atpažinimo ženklą (pagal galimybes ir liemenę arba raištį). Jei policijos rėmėjas neturi skiriamųjų policijos rėmėjo ženklų (liemenės, raiščio) arba jei asmuo reikalauja, policijos rėmėjas privalo pateikti policijos rėmėjo pažymėjimą;
6. policijos pareigūnui stabdant ir priėjus prie sustabdytos transporto priemonės bei tikrinant transporto priemonės ar asmens dokumentus, policijos rėmėjas užima tokią poziciją, iš kurios galėtų tinkamai reaguoti į galimą tikrinamo asmens pasipriešinimą;
7. laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų; patikėtas užduotis atlikti laiku ir tiksliai.

Vykdant pavestus uždavinius policijos rėmėjui draudžiama:

1. pažeisti naudojimosi radijo ryšio priemonėmis taisykles, išjungti radijo stotį;
2. naudoti turimas specialiąsias priemones ne pagal paskirtį;
3. gerti alkoholinius gėrimus ar būti apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitokių svaigiųjų medžiagų.

   
 
  pradžia tinklapio struktura ieškoti rašykite mums  
 
 
„Sugardas“ informuoja
Gyvenamųjų namų renovacija Visagine
Naudingos nuorodos
Užsisakyti paslaugą
Apmokėjimas už paslaugas
Dokumentai
 
ORAS VISAGINE
0 C
92 %
0.0m/s
746mm. gs. st.